KQGQ đơn thư cấp xã & thị trấn 18/01/2019
 
Vv trả lời nội dung đề nghị của công dân Vũ Đức Đoan, địa chỉ TDP 7 thị trấn Đức An, h Đắk Song 07/01/2019
Bc Về việc giải quyết đơn của của bà Thái Thị Hương và Nguyễn Thị Sợi tdp8, tt Đức An 06/11/2018
Trả lời đơn yêu cầu giải quyết của Ông Nguyễn Hữu Tuận thôn 7,xã Trường Xuân, huyện Đắk Song 30/10/2018
Tổng hợp kết quả xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của UBND xã Trường Xuân từ ngày 10/09/2018 đến 10/10/2018 11/10/2018
Tổng hợp kết quả xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị của UBND xã Trường Xuân từ ngày 10/09/2018 đến 10/10/2018 11/10/2018

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp