Quy chế tiếp dân 18/01/2019
 
Quy chế Tiếp công dân tại trụ sở UBND xã Nâm N'Jang (01/10/2018)

Ban Hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư kiếu nại tố cáo thị trấn Đức An (26/09/2018)

Quyết định v/v ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở UBND xã Nam Bình (07/06/2018)

Ban hành quy chế tiếp công dân của UBND xã Thuận Hà, huyện Đăk Song (04/08/2017)

Ban hành quy chế tiếp công dân của UBND xã Đăk Môl, huyện Đăk Song (11/01/2017)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp