Tiếp công dân và xử lý đơn thư cấp xã 23/04/2019
 
Bc Công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị của công dân quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II 2019 (15/03/2019)

Bc Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019 (15/03/2019)

BC công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh quý I/2019 (14/03/2019)

BC Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II 2019 (14/03/2019)

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (26/09/2018)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp