Tin An ninh - Trật tự 06/10/2017

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật giao thông để kiềm chế tai nạn

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với công an 8 huyện, thị xã cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 165 đợt tuyên truyền, tập huấn; chiếu 150 lượt phim, phát 33.000 tờ rơi về pháp luật giao thông cho gần 49.000 lượt học sinh, người dân và cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh.


Trong 9 tháng đầu năm 2017, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với công an 8 huyện, thị xã cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 165 đợt tuyên truyền, tập huấn; chiếu 150 lượt phim, phát 33.000 tờ rơi về pháp luật giao thông cho gần 49.000 lượt học sinh, người dân và cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh.

Việc tuyên truyền, giúp cho học sinh, người dân nâng cao hiểu biết, từ đó chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật giao thông đường bộ. Nhờ vậy, tình hình tai nạn trong 9 tháng đầu năm không tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Số học sinh, người dân vi phạm luật Giao thông đường bộ giảm trên 900 trường hợp so với cùng kỳ 2016.


Lực lượng chức năng tuyên truyền pháp luật giao thông cho người dân xã Đắk N’Drung (Đắk Song)


Cán bộ tuyên truyền hướng dẫn học sinh cách cài quai mũ bảo hiểm đúng cách


Tuyên truyền viên nêu ra các câu hỏi để học sinh tự trả lời, từ đó giúp các em dễ nắm bắt pháp luật giao thông

Nguồn “Đắk Nông Điện tử”<o:p></o:p>


Số lượt người xem : Bản in