A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024

        Ngày 10/1/2024, tại Hội trường tầng 3, trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song, đã diễn ra Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2024.

Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong biên chế và hưởng lương từ văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, đồng chí Phạm Văn Tuân - Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Phùng Như Khương - Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì Hội nghị.

(Các cán bộ, công chức, người lao động tham gia Hội nghị)

Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2023 và thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024, bầu Ban thanh tra nhân dân với 5 thành viên, đồng chí Nguyễn Vũ Ân - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện được bầu làm Trưởng Ban, đồng chí Lê Văn Hà - Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện được bầu làm Phó Ban.

ồng chí Trần Thanh Nghiêm - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện trả lời các ý kiến tại Hội nghị)

Tại đây, đồng chí Trần Thanh Nghiêm - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đã trả lời 8 ý kiến của các cán bộ, công chức về một số vấn đề liên quan đến Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Nghiêm - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện và đồng chí Lê Văn Luân - Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trao giấy khen cho 2 công đoàn viên có thành tích xuất sác trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2023: Trương Thị Yên và Nguyễn Thanh Hoà.

(Hình ảnh trao giấy khen cho Công đoàn viên có thành tích xuất sắc)

Hội nghị đã tiến hành Ký kết Giao ước thi đua năm 2024 và Quy chế phối hợp giữa Cơ quan và Công đoàn.

Hình ảnh Ký kết Giao ước thi đua năm 2024 và Quy chế phối hợp giữa Cơ quan và Công đoàn – Đồng chí Trần Thanh Nghiêm (bên trái) và đồng chí Phùng Như Khương (bên phải)

Sau khi thảo luận, cán bộ, công chức, người lao động đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về các chỉ tiêu năm 2024.

Thanh Tâm