A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN ĐĂK SONG TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THỨ 18

Ngày 29/8, Thường trực HĐND huyện Đăk Song tổ chức phiên họp thứ 18 khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Thân - Phó Chủ tịch UBND Huyện; Các đồng chí Thường trực HĐND huyện. Đồng chí K’ Thanh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Hội nghị nhằm báo cáo rút kinh nghiệm sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021- 2026;  báo cáo kết quả khảo sát các công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất lúa nước trên địa bàn huyện Đăk Song; Thống nhất thời gian, nội dung kế hoạch tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND 2 cấp tỉnh, huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021- 2026; Xin chủ trương về thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện trong tháng 9; Xin chủ trương và thống nhất địa điểm, thời gian, số lượng đại biểu tham gia học tập trao đổi kinh nghiệm 2023.

 

 

 

       Theo đó, trong tháng 7 năm 2023, Thường trực HĐND huyện đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức phiên họp, kỳ họp, giám sát, khảo sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm túc, khoa học, hiệu quả, luôn nâng cao chất lượng phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hiệu quả cho việc giám sát, phát huy tinh thần dân chủ, công khai .Tiếp đó, Hội nghị tiến hành thảo luận, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý thẳng thắn, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền cần có những biện pháp khắc phục công trình thủy lợi phục vụ công tác sản xuất lúa nước tại 02 xã Đăk N'Drung và xã Đăk Mol; và một số nội dung khác.

       Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí K’ Thanh - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và chỉ đạo: ngay sau kỳ họp, Các phòng ban liên quan cần chú ý trọng trách nhiệm tham mưa cho UBND huyện để giải quyết kịp thời các tồn tại đã nêu trong kỳ họp; Giao HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ chuẩn bị tốt  cơ sở vật chất, các nội dung báo cáo, tờ trình để trình kỳ họp chuyên đề sắp tới.Thống nhất tổ chức kỳ họp chuyên đề vào thứ 3 ngày 26/9/2023; Đối với các đại biểu HĐND tăng cường hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghị quyết của HĐND huyện đạt kết quả cao; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước.

Kim Ngân