• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể năm 2023.

Ngày 16/3 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Nông phối hợp Huyện ủy Đăk Song đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền các chủ trương của Đảng chính sách pháp luật nhà nước về kinh tế tập thể năm 2023.

Tham dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Hữu Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Báo cáo viên Trung ương; đồng chí Phạm Đức Lộc - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Chuyên gia kinh tế Hợp tác – Tiến sĩ Võ Thị Kim Sa, Phó hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

             Hình ảnh tại hội nghị

Hội nghị đã thông tin tuyên truyền các nội dung gồm: Chuyên đề Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 10 –KH/TW, ngày 23/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Bản chất nguyên tắc, giá trị của mô hình hợp tác xã kiểu mới, những lợi ích khi tham gia liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị …

Hình ảnh tại hội nghị

            Hình ảnh tại hội nghị

Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức cho thành viên các tổ hợp tác về chủ trương đường lối của Đảng, bản chất và vai trò của HTX, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia vào HTX, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý HTX, các văn bản hiện hành về hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể, HTX từ đó giúp các HTX có định hướng phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

                                                                                      Lê Xuân.