A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Song giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên đợt 1 năm 2023, trên địa bàn thị trấn Đức An.

Ngày 20/9, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Song giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi dành cho 30 học sinh, sinh viên trên địa bàn thị trấn Đức An theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157.

 

Hình ảnh tại buổi giải ngân.

Mức cho vay tối đa là 40 triệu đồng/1 năm /HSSV, chia thành 2 đợt,  đối tượng là thành viên của hộ gia thuộc diện Hộ nghèo;  hộ cận nghèo; hộ có hoàn cảnh khó khăn.

                  Các tổ vay vốn tham gia buổi giải ngân.

Tính đến ngày 20/9/2023, dư nợ chương trình cho vay HSSV trên địa bàn huyện Đăk Song là 29 tỷ 342 triệu đồng với 773  HSSV được vay ưu đãi. 

          Hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đăk Song

Từ nguồn vốn này, nhiều hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn có con đi học giảm bớt gánh nặng chi phí đóng góp đầu năm học mới. Đồng thời, còn động viên học sinh, sinh viên vươn lên học tốt để có công việc ổn định trong tương lai.

                                                                             Lê Xuân- Kim Ngân