A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024

Chiều ngày 3/1/2024, Trung tâm y tế huyện Đắk Song đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024.

 

(Ông Phạm Văn Trúc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm y tế chủ trì Hội nghị)

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2023, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023. Trong năm 2023,  Trung tâm y tế thường xuyên quán triệt đầy đủ các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Sở Y tế, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện. Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội để triển khai kịp thời các nhiệm vụ. Chỉ đạo, giám sát các khoa, phòng chuyên môn, trạm Y tế các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn triển khai thực hiện duy trì chuẩn Quốc gia về Y tế xã gắn liền với xây dựng nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế và Quyết định số 1037/QĐ-UBND, Quyết định số1038/QĐ-UBND ngày 22/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Trong năm 2023 đơn vị triển khai thực hiện danh mục kỹ thuật (DMKT) phẫu thuật nội soi ruột thừa đồng thời phê duyệt thêm 75 kỹ thuật đúng tuyến và 25 kỹ thuật vượt tuyến cho các khoa chuyên môn đến nay đơn vị được phê duyệt 2939/4431 đạt 66.7% DMKT đúng tuyến và 260 kỹ thuật vượt tuyến. Tại tuyến Trạm Y tế xã, thị trấn triển khai thực hiện trên 70% kỹ thuật. Tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, tiện ích việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin như: VssID, VneID... để khám, chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy, giúp người dân hạn chế đi lại, không phải giao dịch trực tiếp với cơ quan BHXH đối với các hoạt động liên quan tới thẻ BHYT giấy.

(Quang cảnh Hội nghị)

 Bên cạnh các hoạt động phòng chống dịch, các chương trình dự án Y tế - Dân số, công tác tiêm chủng mở rộng thường xuyên được duy trì, hoạt động thanh kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Thực hiện 75.135 lượt khám chữa bệnh, đạt 94% so với chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2023 đã thành lập 33 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 604 cơ sở trên địa bàn huyện tỷ lệ cụ thể: 500/604 cơ sở đạt điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm (đạt 82,8%). Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra các chỉ hoạt động y tế năm 2024.

Nhân dịp này Trung tâm y tế tổ chức tặng quà chia tay đồng chí Tống Trường Ký, Phó Giám đốc Sở y tế tỉnh Đăk Nông nguyên giám đốc Trung tâm y tế huyện Đăk Song.

Kim Ngân