Tin Chính trị - Xã hội 09/05/2018

Tổ chức hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Tổ chức hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Ngày 09/05/2018, Huyện ủy Đăk Song tổ chức hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến dự có đồng chí Tăng Hồng Tín – Trưởng Phòng giáo dục lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Sự - Phó bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyên Xuân Thanh – Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.