Văn bản pháp luật 19/07/2018

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
tải pdf về
Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV