Văn bản pháp luật
 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải về
Số 242-CV/BTGHU Ban tuyên Giáo (Huyện ủy Đăk Song) Công văn Chính trị Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV 28-12-2017 00:00:00 Tải
43/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Xây dựng Quyết định ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 23-12-2016 00:00:00 Tải
35/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định CNTT Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND, ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v ban hành quy định sử dụng văn bản và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15-11-2016 00:00:00 Tải
2069/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Y Tế Quyết định số 2069/QĐ-UBND, ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 28-11-2016 00:00:00 Tải
2115/QĐ/TTg Trung Ương Quyết định Xã Hội Quyết định về việc ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020 07-11-2016 00:00:00 Tải
21/2014/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giáo Dục Quyết định về việc sửa đổi khoản 1, Điều 7 Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông 07-10-2014 00:00:00 Tải
16/2014/CT-UBND UBND Tỉnh Chỉ thị CNTT Chỉ thị về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông 07-10-2014 Tải
161/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Y tế Kế hoạch phát động chiến dịch Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết lần 2 trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2016 16-11-2016 00:00:00 Tải
153/2016/NĐ/CP Chính Phủ Nghị định LĐ-TBXH Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 14-11-2016 00:00:00 Tải
04/2016/TT-BNNPTNT Trung Ương Thông tư Nông nghiệp Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ NN-PTNT V/v Quy định về phòng, chống dịch bênh động vật thủy sản 10-05-2016 00:00:00 Tải