Văn bản pháp luật 18/01/2019
 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải về
Số 326 - CV/BTGHU Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy Đắk Song Công văn Tuyên Tuyền Vv triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện sơ sở 04-12-2018 Tải
Số 324 - CV/BTGHU Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy Đắk Song Công văn Tuyên truyền Nội dung tuyên truyền tháng 12 năm 2018 04-12-2018-00-00-00 Tải
Số 305 - CV/BTGHU Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy Đắk Song Tuyên Truyền Văn Hóa Xã Hội Thực hiện công văn sô 1332 - CV/BTGTU, ngày 24/9/2018 của ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy về việc khai thác thông tin tuyên truyền gương điển hình tiên tiến học tập và theo lời Bác. 01-10-2018 00:00:00 Tải
Số 298 - HD/BTGHU Ban Tuyên Giáo (Huyện Ủy Đắk Song) Tuyên Truyền Văn Hóa Xã Hội Nội dung tuyên truyền tháng 10 năm 2018 27-09-2018 00:00:00 Tải
298 - CV/BTGHU Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy Đắk Song Thông báo Văn Hóa Xã Hội Thông báo thể lệ cuộc thi tìm hiểu biển, đảo Việt Nam 20-09-2018 00:00:00 Tải
Số 297- CV/BTGHU Ban Tuyên Giáo (Huyện Ủy Đắk Song) Công Văn Văn Hóa Xã Hội Tuyên truyền, quán triệt và thực hiện kế hoạch thực hiện đề án xây dựng môi trường văn hóa trong giáo dục 17-09-2018 00:00:00 Tải
Sô 291-CV/BTGHU Ban Tuyên giáo Huyện Ủy Đắk Song Tài liệu tuyên truyền Thực hiên Công văn số 1254 - CV/BTGTU, ngày 01/08/1018 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Đắk Nông về việc gửi tài liệu tuyên truyền; Ban Tuyên giáo Huyện ủy sao gởi đến các cơ quan đơn vị: 10-08-2018 00:00:00 Tải
Số 01/2018/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Bảo vệ bí mật nhà nước Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Song 03-07-2018 00:00:00 Tải
Số 135/BC-UBND UBND xã Thuận Hà Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng xã Thuận Hà Phòng chống tham nhũng Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng xã Thuận Hà 26-06-2018 00:00:00 Tải
782/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Cải cách hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền Sở Công thương tỉnh Đăk Nông 24-05-2018 00:00:00 Tải