Văn bản của huyện 25/02/2020
 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải về
24/NQ-HĐND Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 26/12/2019 Tải
23/NQ-HĐND Nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng NSNN do huyện quản lý năm 2020 26/12/2019 Tải
22/NQ-HDND Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục kế hoạch trung hạn các công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2018-2020 do huyện quản lý 26/12/2019 Tải
21/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 26/12/2019 Tải
20/NQ-HDND Nghị quyết về việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 26/12/2019 Tải
19/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 26/12/2019 Tải
Số 1303/UBND - VP UBND huyện Đắk Song Công văn Tài nguyên Môi trường Vv triển khai thực hiện Quyết định số 412/QĐ-UBND, ngày 01/04/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 03-04-2019 Tải
Số 337-CV/BTGHU HUYỆN ỦY ĐẮK SONG BAN TUYÊN GIÁO Công Văn Văn hóa Xã hội V/v chỉ đạo hoạt động văn hóa văn nghệ Xuân Kỷ Hợi 2019 và định hướng hoạt động văn hóa văn nghệ năm 2019 10-01-2019 Tải
Số 336-CV/BTGHU HUYỆN ỦY ĐẮK SONG BAN TUYÊN GIÁO Công văn Tuyên truyền V/v định hướng nội dung tuyên truyền tháng 01/2019 07-01-2019 Tải
Số 11/QĐ-UBND ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG Quyết định Quyết định về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 Tải