Văn bản của huyện 16/09/2021
 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải về
1378/QĐ-UBND UBND huyện Đắk Song Quyết định Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Đắk Song 15/09/2021 Tải
1381/QĐ-UBND UBND huyện Đắk Song Quyết định Quyết định về việc phên bổ số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022 15/09/2021 Tải
1311/QĐ-UBND UBND huyện Đắk Song Quyết định Quyết định về việc kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện 07/09/2021 Tải
1251/QĐ-UBND UBND huyện Đắk Song Quyết định Quyết định về việc giải thể trường mầm non tư thục Hương Sen, xã Nam Bình 30/8/2021 Tải
3952/UBND-GD UBND huyện Đắk Song Công văn Về việc hướng dẫn thực hiện ngày tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022 27/08/2021 Tải
3897/UBND-GD UBND huyện Đắk Song Công văn V/v hướng dẫn (tạm thời) triển khai thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 24/08/2021 Tải
3875/UBND-KTHT UBND huyện Đắk Song Công văn Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2021/NĐ-CP, ngày 01/4/2021 của Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BXD, ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng 24/08/2021 Tải
46/NQ-HĐND HĐND huyện Đắk Song Nghị quyết Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ bon A3 đi thôn 4, xã Đăk Mol 24/08/2021 Tải
45/NQ-UBND HĐND huyện Đắk Song Nghị quyết Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu xã Đắk N'Drung, hạng mục: Nhà lớp học 06, phòng 2 tầng 24/08/2021 Tải
44/NQ-UBND HĐND huyện Đắk Song Nghị quyết Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Lê Quý Đôn xã Trường Xuân, hạng mục: nhà hiệu bộ 24/08/2021 Tải