Văn bản của huyện 25/11/2020
 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải về
25/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song Nghị quyết về việc điều chỉnh Điều 1, Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về việc phê chuẩn bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 từ nguồn gốc kết dư năm 2019 06/10/2020 Tải
24/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song Nghị quyết việc điều chỉnh điều 1, Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 15/7/2020 về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 06/10/2020 Tải
1203 - 1210/QĐ-UBND UBND huyện Đắk Song Quyết định Quyết định thu hồi phần diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân để xây dựng công trình: Đường giao thông tổ TDP3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 04/08/2020 Tải
12/NQ-HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG Nghị quyết Về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C sử dụng NS huyện quản lý 15/07/2020 Tải
11/NQ-HĐND HỒI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG Nghị quyết Về việc bổ sung bổ công trình vào danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý 15/07/2020 Tải
10/NQ-HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục kế hoạch đầu tư các công trình,, dự án xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách huyện quản lý năm 2021 15/07/2020 Tải
09/NQ-HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮKSONG Nghị quyết Nghị quyết Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 15/07/2020 Tải
07/NQ-HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG Nghị quyết Về việc phê chuẩn bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 từ nguồn kết dư năm 2019 15/07/2020 Tải
06/NQ-HĐND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG Nghị quyết Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 15/07/2020 Tải
690-707/QĐ-UBND UBND huyện Đắk Song Quyết định về việc chuyển đổi vị trí công tác 26/06/2020 Tải