Văn bản của tỉnh 18/01/2019
 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải về
782/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Cải cách hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền Sở Công thương tỉnh Đăk Nông 24-05-2018 00:00:00 Tải
783/QĐ-UBND UBND tỉnh Đăk Nông Quyết định Cải cách hành chính Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông 24-05-2018 00:00:00 Tải
43/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Xây dựng Quyết định ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 23-12-2016 00:00:00 Tải
35/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định CNTT Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND, ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v ban hành quy định sử dụng văn bản và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15-11-2016 00:00:00 Tải
2069/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Y Tế Quyết định số 2069/QĐ-UBND, ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 28-11-2016 00:00:00 Tải
21/2014/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Giáo Dục Quyết định về việc sửa đổi khoản 1, Điều 7 Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông 07-10-2014 00:00:00 Tải
16/2014/CT-UBND UBND Tỉnh Chỉ thị CNTT Chỉ thị về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông 07-10-2014 Tải
03/2014/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định Báo chí Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND, ngày 16/01/2014 của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG, Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 16-01-2014 00:00:00 Tải
12/2012/QĐ-UBND UBND tỉnh Quyết định CNTT Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 17-08-2012 00:00:00 Tải