• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đăk Song tổ chức khai giảng lớp tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ năm 2023

Thứ 2, 27/02/2023 | 07:46

Chuyên mục

Tin nổi bật

Video liên quan