• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

Đảng ủy Quân sự huyện Đắk Song tổ chức Hội nghị sơ kết

Thứ 4, 18/01/2023 | 19:58

Chuyên mục

Tin nổi bật

Video liên quan