• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

Hiệu quả từ mô hình trồng hoa trong nhà lưới của ông Nguyễn Bá Kim ở thôn Đăk Kual 2 xã Đăk N’Drung huyện Đăk Song

Thứ 2, 27/02/2023 | 07:47

Chuyên mục

Tin nổi bật

Video liên quan