• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

Huyện Đăk Song triển khai mô hình “ Ngày không hẹn ” và “ Ngày không viết ”trong giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ 3, thứ 4 hàng tuần

Thứ 4, 22/03/2023 | 13:54

Chuyên mục

Tin nổi bật

Video liên quan