• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

UBND huyện Đăk Song tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2023

Thứ 5, 16/03/2023 | 15:34

Chuyên mục

Tin nổi bật

Video liên quan