• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

Hội đồng NVQS huyện Đăk Song tổ chức Hội nghị xét duyệt, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Thứ 5, 05/01/2023 | 08:57

Chuyên mục

Tin nổi bật

Video liên quan