Văn bản pháp luật 01/04/2019

Vv trả lời đơn kiến nghị của ông Bùi Công Đức thường trú Thuận Tiến, Thuận Hạnh, Đắk Song, Đắk Nông


Nhấn vào để xem : chi tiếttải pdf về