• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bản tin điện tử cải cách hành chính số 4/2023, từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023

Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trân trọng giới thiệu Bản tin điện tử cải cách hành chính số 4/2023, từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023

 

Nguồn: Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ