A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố danh mục thủ tục hành chính chính bị bãi bỏ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội