A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Danh mục và nội dung thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông