A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ DỰ THẢO KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK SONG NĂM 2023.

Ngày 28/9 Đoàn kiểm tra số 346 của UBND tỉnh Đăk Nông do ông Lê Trung Trường Vũ, Phó giám đốc Sở nội vụ tỉnh Đăk Nông đã có buổi làm việc với UBND huyện để công bố dự thảo kết quả kiểm tra Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023. Làm việc với đoàn có ông Võ Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo một số phòng ban, UBND các xã, thị trấn.

 

         

                             Quang cảnh buổi kiểm tra.

 

          Qua kết quả kiểm tra thực tế 4 ngày tại các cơ quan, đơn vị địa phương trên toàn huyện Đăk Song cho thấy, công tác CCHC ở các lĩnh vực như: Thuế; Đất đai; Tư pháp; tài chính công; Lao động thương binh xã hội... đã được quan tâm và triển khai đồng bộ; huyện đã chủ động xây dựng, ban hành các Kế hoạch CCHC; tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và các địa phương nghiêm túc thực hiện; hoàn thành nhiệm vụ của UBND tỉnh giao; Thực hiện công khai, niêm yết đầy đủ TTHC; công tác tổ chức bộ máy hành chính; cải cách tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được đẩy mạnh...         

 

                            Đại diện một số sở ngành phát biểu ý kiến

           Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC tại các cơ quan đơn vị; địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền CCHC còn chưa phong phú, còn có hồ sơ giải quyết quá hạn, ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản còn thấp; trả lại hồ sơ cho người dân không có lý do; còn thiếu sót trong thực hiện xin lỗi người dân...

         

            ông Lê Trung Trường Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến chỉ đạo

          Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Trung Trường Vũ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác CCHC mà UBND huyện Đăk Song đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn huyện Đăk Song tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm; kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế được phát hiện qua kiểm tra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để đẩy mạnh triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong đó chú trọng thực hiện tinh giản biên chế; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ; đầu tư các thiết bị công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa phục vụ người dân.

          Đồng chí, Phó Chủ tịch UBND huyện, Võ Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị.

            Trên cơ sở kết luận của trưởng đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Võ Quốc Tuấn yêu cầu lãnh đạo các cơ quan đơn vị,địa phương cần phát huy trách nhiệm người đứng đầu để có các phương án cụ thể kịp thời, phù hợp để giải quyết tốt nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị địa phương mình, nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

                                                                                           Lê Xuân.