A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện "Ngày không viết" và "Ngày không hẹn"