A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi/bổ sung, bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở