A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND HUYỆN ĐẮK SONG SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023.

Ngày 24/7, UBND huyện tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính(CCHC) 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Ngô Đức Trọng- Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

 Trong 6 tháng đầu năm UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các phòng, ngành quán triệt chủ trương của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, nhờ thế công tác CCHC đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm trước. 

       Cụ thể đã thực hiện tiếp nhận 15.051, trong đó tồn kỳ trước từ năm 2022 chuyển qua là 1.727 hồ sơ, tiếp nhận mới 13.324 hồ sơ; Đã giải quyết 12.530 hồ sơ, trong đó đúng hạn 10.840 hồ sơ chiếm tỷ lệ 86,5%. Đồng thời, thực tốt mô hình “ngày không hẹn, không viết” trong CCHC, mang lại lợi ích thiết thực cho công dân, góp phần nâng cao chỉ số về sự hài lòng của người dân đối với bộ máy công quyền. Đối với Chấm điểm chỉ số CCHC, đến nay huyện đã thực hiện ước đạt 61/90 điểm.

       Tại hội nghị, đại diện các xã; thị trấn; phòng ban, ngành đã thảo luận về một số khó khăn vướng mắc trong công tác CCHC tại địa phương và đề xuất hướng giải quyết.

        Về dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đồng chí Phạm Đức Lộc- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Các xã; thị trấn, các phòng ban cần rà soát các kế hoạch chính sách về CCHC để làm tốt; cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các xã, thị trấn các phòng, ban , ngành liên quan bằng các quy chế hoạt động; cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ viên chức trong công tác CCHC; Tổ chức tập huấn cho cán bộ để thực hiện tốt hơn công tác CCHC; Tăng cường hướng dẫn, khuyến khích người dân biết và sử dụng các dịch vụ công mức độ 3,4; Cần bố trí đầu tư nguồn kinh phí mua sắm cơ sở vật chất phục vụ cho CCHC; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để phục vụ tốt công tác CCHC.

        Kết luận hội nghị, Đồng chí Ngô Đức Trọng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đề nghị lãnh đạo các xã, thị trấn xem Công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và tăng cường công tác lãnh đạo; xác định rõ vai trò của người đứng đầu địa phương và các phòng ,ban trong công tác CCHC; tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân.

        Dịp này UBND huyện tổ chức ký cam kết với các xã, thị trấn và các phòng, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND huyện về thực hiện công tác Cải Cách hành chính năm 2023.

Kim Ngân