A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND xã Thuận Hà Triển khai thực hiện “ngày không viết”, “ngày không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã: thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân