A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội LHPN huyện ra mắt 6 Tổ truyền thông cộng đồng tại xã Thuận Hà và Đắk N’Drung

Trong 2 ngày 22-23/8, Hội LHPN xã Thuận Hà và Hội LHPN xã Đăk N’Drung tổ chức lễ ra mắt 6 tổ truyền thông và hoạt động truyền thông mẫu. 

 

     Tại Lễ ra mắt, lãnh đạo UBND các xã đã trao Quyết định thành lập Tổ truyền thông và thông qua Quy chế hoạt động cho các Tổ truyền thông, Ban điều hành các Tổ truyền thông ra mắt nhận nhiệm vụ, đại diện Ban điều hành bày tỏ sự quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ trước sự tín nhiệm của cộng đồng, sự tin tưởng của cấp ủy và chính quyền địa phương.

 

 Đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện trao kinh phí hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Tổ truyền thông với tổng số tiền là 18 triệu đồng. 

Mô hình Tổ truyền thông cộng đồng là mô hình triển khai thực hiện “Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em” thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Kim Ngân