A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban nhân dân xã Đắk Hòa niêm yết danh mục thủ tục hành chính bằng mã QR-Code

Để thuận tiện việc tra cứu thông tin và từng bước thay đổi thói quen của tổ chức, cá nhân theo hướng sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày càng nhiều hơn, UBND xã Đắk Hòa niêm yết các nội dung hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng mã QR-Code đến bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.(có bảng niêm yết Mã QR-Code kèm theo)

H.L