• :
  • :
Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban nhân dân xã Nam Bình niêm yết danh mục thủ tục hành chính bằng mã QR-Code

Để thuận tiện việc tra cứu thông tin và từng bước thay đổi thói quen của tổ chức, cá nhân theo hướng sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày càng nhiều hơn, UBND xã niêm yết các nội dung hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng mã QR-Code đến bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Nam Bình.(có bảng niêm yết Mã QR-Code kèm theo)

BẢNG NIÊM YẾT

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM BÌNH

(Hướng dẫn sử dụng: Dùng tính năng chụp hình của điện thoại thông minh hoặc phần mềm đọc mã QR-CORE, quét mã của Zalo, Google Lens...quét vào mã QR-CORE tương ứng với từng lĩnh vực Thủ tục hành chính, sau đó bấm vào đường link để tra cứu thông tin)

Lĩnh vực

Bồi thường nhà nước

Lĩnh vực

Bảo trợ xã hội

 

Lĩnh vực

Giáo dục

Lĩnh vực

Hòa giải cơ sở

Lĩnh vực

Lao động - Tiền lương

Lĩnh vực

Chứng thực

Lĩnh vực

Công an xã

Lĩnh vực

Dân số

 

Lĩnh vực

Dân tộc

Lĩnh vực

Đất đai

 

Lĩnh vực

Hộ tịch

 

Lĩnh vực

Môi trường

 

 

Lĩnh vực

Nuôi con nuôi

 

Lĩnh vực

Phòng chống tệ nạn xã hội

 

Lĩnh vực

Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Lĩnh vực

Thanh tra

 

 

Lĩnh vực

Thể dục thể thao

 

Lĩnh vực

Thi đua – Khen thưởng

 

Lĩnh vực

Thư viện

 

Lĩnh vực

Thủy lợi

 

Lĩnh vực

Tôn giáo chính phủ

 

Lĩnh vực

Tư pháp

 

Lĩnh vực

Văn hóa cơ sở

Lĩnh vực

Quy trình xử lý đơn thư

 

 

 

Lĩnh vực

Người có công

 

 

Lĩnh vực

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

 

 

 

 

Đ.T