A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công khai số điện thoại đường dây nóng của Tổ Kiểm tra công vụ

Để tổ chức, cá nhân thực hiện quyền phản ánh khiếu nại, tố cáo trong hoạt động quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động công vụ, giải quyết thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Trang thông tin điện tử huyện công khai số điện thoại đường dây nóng của Tổ Kiểm tra công vụ để tổ chức, cá nhân và công dân được biết như sau: 02613.545.862.

H.L