A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết luận Thanh tra về việc quản lý, sử dụng ngân sách; việc thu, chi các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh tại Trường trung hoc cơ sở Trần Phú, xã Nam Bình, huyện Đắk Song