A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách; việc thu - chi các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi