A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo kết nối, tiêu thụ các sản phẩm OCOP của Thành phố Đà Nẵng (2023); tỉnh Tiền Giang và tỉnh An Giang

 

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn các thành phố Đà Nẵng, tỉnh An Giang, tỉnh Tiền Giang quảng bá, giới thiệu và đẩy mạnh tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trang thông tin điện tử huyện thông báo đến các đơn vị kinh doanh siêu thị, phân phối, bán buôn, bán lẻ trên địa bàn huyện quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu thông tin và ký kết hợp tác tiêu thụ.(Có thông tin chi tiết về doanh nghiệp và sản phẩm kèm theo tại các văn bản đề xuất của các tỉnh).

 

 

Sản phẩm OCOP tỉnh Tiền Giang

Sản phẩm OCOP tỉnh An Giang

Sản phẩm OCOP thành phố Đà Nẵng

 

Với nội dung trên, Trang thông tin điện tử huyện thông tin đến các đơn vị kinh doanh siêu thị, phân phối, bán buôn, bán lẻ trên địa bàn huyện Đắk Song quan tâm, hỗ trợ.

H.L