A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Quy trình hướng dẫn, tiếp nhận biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn huyện Đăk Song