A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023