A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2023 - 2024, với chỉ tiêu Dự bị đại học: 500 học sinh.
Nhằm giúp các em học sinh biết được quyền lợi và chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước dành cho người dân tộc thiểu số, Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh kính đề nghị Quý Ban phổ biến giúp thông tin tuyển sinh của Trường Dự bị đại học TP.HỒ Chí Minh đến quý phụ huynh và các em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn Tỉnh.
Xin chân thành cám on và trân trọng kính chào./.
Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thủy -Trưởng Phòng Đào tạo.
Số điẹn thoại: 0902599389 (Phòng Đào tạo: 02838391224) Địa chỉ email: daotao@hcmpreu.edu.vn

Chi tiết xem tại thông báo đính kèm