A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư;giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 01/2023