A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Đắk Song tháng 12 năm 2022