A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Công đoàn bộ phận Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đăk Song, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 01/3/2023, Công đoàn bộ phận (CĐBP) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đăk Song tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Hà – Chủ tịch CĐCS, Phó giám đốc NHCSXH tỉnh Đăk Nông; đồng chí Bùi Thọ Tiếu, Chỉ tịch CĐBP, Phó giám đốc PGD huyện Tuy Đức; đồng chí Doãn Nguyễn Tây Xuyên - Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH huyện Đăk Song; cùng các đại biểu Công đoàn bộ phận NHCSXH huyện Đăk Song.

 

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Song

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đăk Song có 12 cán bộ đoàn viên người lao động, trong đó 02 cán bộ trình độ thạc sỹ (chiếm 16.6%), 8 cán bộ có trình độ đại học (chiếm 66.66%), 2 lao động có trình độ khác (chiếm 16.66%). Trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Song đã thực hiện tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tổng nguồn vốn tín dụng đến 31/12/2022 đạt 505.120 triệu đồng, với 9.094 hộ gia đình đang còn dư nợ, tăng 185.854 triệu đồng (58%) so với năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hà - Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Đăk Nông phát biểu chỉ đạo

        Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Hà – Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Đăk Nông ghi nhận, biểu dương những kết quả Công đoàn bộ phận NHCSXH huyện Đăk Song đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiệm kỳ 2023 - 2028 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với của tổ chức công đoàn. Thiết thực quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên; lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn; cần bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời phát triển phong trào và hoạt động công đoàn.

        Thường xuyên chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên; đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, cán bộ người lao động phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và điều kiện làm việc của người lao động, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp kỹ năng sống cho đoàn viên, người lao động; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, đặc biệt là phong trào "lao động giỏi, lao động sáng tạo", giỏi việc nước, đảm việc nhà"... thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, để tạo động lực cho đoàn viên, người lao động phấn khởi thi đua, làm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

Với sự sáng suốt lựa chọn, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐBP NHCSXH huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí.

Một số hành ảnh khác tại Đại hội:

                                                                                                                          HL