A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Đăk Song quý III năm 2023

Ngày 12/7/2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Đức Trọng – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đăk Song đã tổ chức cuộc họp Ban đại diện để đánh giá tình hình hoạt động của NHCSXH huyện quý II năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm quý III 2023.

Theo báo cáo hoạt động của NHCSXH huyện đến ngày 30/6/2023 đã đạt được những kết quả như: Tổng nguồn vốn đạt 542,553 triệu đồng, tăng 37,433 triệu đồng, tăng 7,4% so với năm 2022; Huy động tiền gửi đạt 43,660 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách ủy thác của địa phương qua NHCSXH đạt 27,487 triệu đồng, tăng 3,651 triệu đồng; Doanh số cho vay đạt 83,700 triệu đồng; doanh số thu nợ đạt 50,220 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 538,600 triệu đồng, tăng 3,055 tỷ đồng. Đến nay, NHCSXH huyện Đăk Song đã thực hiện cho vay 14 chương trình tín dụng ưu đãi với 6.999 khách hàng còn dư nợ, dư nợ bình quân đạt 44,1 triệu đồng/hộ. Trong quý II năm 2023 nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 1.995 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với lãi suất thấp để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội. 

Bà Nguyễn Doãn Tây Xuyên- Giám đốc PGD ngân hàng CSXH huyện Đăk Song thông qua báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị đại diện các xã đã cùng nhau thảo luận những vấn đề khó khăn đang tồn tại ở cơ sở và nêu ra những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Ông Bùi Đăng Khoa, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh phát biểu

Về dự và phát biểu tại hội nghị Ông Bùi Đăng Khoa, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả của NHCSXH huyện đã đạt được trong quý II và mong muốn Hội Đồng quản trị và PGD NHCSXH huyện cùng nhau khắc phục những khó khăn tồn tại nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động chương trình tín dụng trong thời gian tới.

Đồng chí Ngô Đức Trọng, Chủ tịch UBND huyện -Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện

Kết luận tại hội nghị Đồng chí Ngô Đức Trọng, Chủ tịch UBND huyện -Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã đề nghị chủ tịch các xã, thị trấn cần thể hiện được vai trò của mình trong công tác triển khai các chương trình tín dụng tại địa phương; cần phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban ngành đoàn thể xã; xem việc giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong 6 tháng cuối năm 2023.

Kim Ngân