• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra, giám sát đối với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đăk Song

Ngày 11/5/2023, đồng chí Hồ Gấm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đăk Nông, Thành viên Ban Đại diện (BĐD) Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và có buổi làm việc với BĐD HĐQT NHCSXH huyện Đăk Song. Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Ngô Đức Trọng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện và các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện.

Trong những tháng đầu năm 2023, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã duy trì các phiên họp định kỳ, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của HĐQT và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đúng quy định. Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phối hợp tích cực với các phòng, ban, ngành có liên quan, báo cáo, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chuyển vốn Ngân sách huyện ủy thác sang Phòng giao dịch NHCSXH huyện để cho vay theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng với số tiền 1.500 triệu đồng, đạt 50% kế hoạch tỉnh giao trong năm 2023. Tính đến 30/04/2023, Doanh số cho vay 4 tháng đầu năm đạt 67.102 triệu đồng với 1.650 hộ vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 533.338 triệu đồng, tăng 28.218 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 5,6%. Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng đạt 80% kế hoạch được giao.

Qua công tác kiểm tra, giám sát đã đánh giá cao kết quả đạt hoạt động của BĐD NHCSXH huyện thời gian vừa qua, hiệu quả của vốn tín dụng chính sách đã đến tận tay người thụ hưởng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, người vay phát huy hiệu quả nguồn vốn, sử dụng vốn đúng mục đích từ khi vay đến khi trả nợ, chấp hành trả lãi đúng hạn, tham gia tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm vay vốn đều hàng tháng…được kết quả như vậy là nhờ sự tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức hội nhận ủy thác, giám sát của Trưởng thôn, Cấp ủy chính quyền địa phương, của thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Gấm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đăk Nông, Thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong việc triển khai có hiệu quả tín dụng ưu đãi trên địa bàn; đồng thời, đồng chí chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: công tác tuyên truyền của Tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác chưa thường xuyên; việc xử lý nợ quá hạn có giảm so với đầu năm, nhưng vẫn còn ở mức cao hơn bình quân chung toàn tỉnh…

 

Ông Hồ Gấm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đăk Nông - Thành viên BĐD NHCSXH huyện làm việc với BĐD NHCSXH.

Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trong thời gian đến, đồng chí đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn từ ngân sách của địa phương để chuyển sang NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. BĐD HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên tại cơ sở. Đối với Phòng giao dịch NHCSXH huyện: Tập trung giải ngân các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu tỉnh giao; phối hợp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, kiêm nhiệm phối hợp thực hiện tín dụng chính sách năm 2023; rà soát nắm bắt tình hình nợ quá hạn và nợ hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi và hiệu quả vốn tín dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

                                                                       Tin ảnh: Vương Hợp