A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Và Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện

Ngày 26/06/2023, Giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai bên. Tham gia buổi ký kết gồm có Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, cùng Lãnh đạo Ngân hàng CSXH huyện và toàn thể Cán bộ nhân viên NHCSXH huyện.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH ký kết phối hợp tại hội nghị.

 Thông qua Chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Tuyên truyền về Phong trào  “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Ngân hàng CSXH. Thông qua Chương trình phối hợp nhằm huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng CSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội./.

Một số hành ảnh khác tại buổi lễ:

                                                                                                                

  HL