A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Song tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua chuyển đổi số năm 2023

Ngày 8/6, Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Song tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Thương - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; đồng chí Ngô Đức Trọng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Đăk Song cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện nhà.

 

Toàn cảnh buổi Lễ.

Trong năm 2022, công tác chuyển đổi số của huyện Đắk Song đã dẫn đầu trong toàn tỉnh về chỉ số DTI, được Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Kế thừa những kết quả đã đạt được, đồng thời phát huy tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, đồng chí Ngô Đức Trọng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Đăk Song kêu gọi toàn Đảng, chính quyền và Nhân dân trong huyện phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí quyết tâm, tích cực tham gia phong trào thi đua chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện, với nội dung trọng tâm là: Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chuyển đổi số đã được giao trong Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông và Kế hoạch số 70 của Ban thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch chuyển đổi số, đảm bảo bảo an toàn thông tin hằng năm của UBND huyện.

Đồng chí Ngô Đức Trọng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Đăk Song phát động phong trào thi đua chuyển đổi số năm 2023.

Ngay sau Lễ phát động, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân trong huyện được tập huấn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và sử dụng các nền tảng công nghệ số; quyết tâm hưởng ứng các phong trào thi đua, đoàn kết, chủ động nắm bắt thời cơ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số.

Út Niê.