• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK SONG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ 5, KHÓA V, NHIỆM KỲ 2021 - 2026.

Trong 2 ngày 20- 21/12, tại Trung tâm BDCT huyện, Hội đồng nhân dân huyện Đăk Song tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đ/c K' Thanh -TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. 

 

          Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng với các nội dung: xem xét báo cáo kết quả tình hình phát triển KTXH năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Thông qua báo cái tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2022 và xây dựng dự toán NSNN năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển sử dụng ngân sách nhà nước do huyện quản lý năm 2022, và xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Mai Thị Xuân Trung- TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2022 của huyện Đăk Song, Đồng thời đề nghị huyện Đăk Song trong năm 2023 cần thực hiện giải quyết các vấn đề như: khiếu nại, tố cáo ; quản lý đất đai, công tác QLBVR; Đặc biệt việc thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, của thanh tra tỉnh, các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước chưa theo tiến độ và giám sát tiến độ việc thực hiện các chương trình từ ngồn vốn mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Mai Thị Xuân Trung- TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

 

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn có 8 đại biểu chất vấn với 19 nội dung được cử tri quan tâm như:  công tác cải cách hành chính; Vấn đề quy hoạch, niêm iết giá cả, cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đấu giá tài sản công; vai trò của Hiệp hội hồ tiêu Đăk Song với chất lượng giống hồ tiêu của người dân; Một số thôn, bon ở Đăk N' Drung, xã Trường Xuân chưa được kéo điện lưới; Một số tuyến đường trên địa bàn huyện xuống cấp chưa được nâng cấp sửa chữa; cần chú ý đến phát triển công tác phát triển hệ thống đô thị của thị trấn Đức An....

Hội nghị đã thông qua Tờ trình và 7 Nghị quyết; dự thảo Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện Đăk Song khóa V;  Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 huyện Đăk Song; Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước huyện Đăk Song năm 2023; dự thảo Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2023...

 

Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc và hiệu quả kỳ họp thứ 5 khóa V HĐND huyện Đăk Song đã thành công tốt đẹp. HĐND huyện kêu gọi cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các nghị quyết đề ra trong năm 2023.

Kim  Ngân – Lê Xuân


Tác giả: Kim Ngân - Lê Xuân