A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết luận Thanh tra thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn trong thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đắk Song