• :
  • :
Chào mừng kỷ niệm 19 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2023)!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hỗ trợ đất sản xuất theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ

Ngày 22/9/2022, Tại Điểm giao dịch xã Trường Xuân, Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện Đăk Song đã giải ngân cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo và hộ nghèo dân tộc Kinh thuộc bon Bu Păh để cải tạo, phục hồi đất sản xuất.

Thực hiện về hỗ trợ đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo và hộ nghèo hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban dân tộc và văn bản hướng dẫn số 4912/HD-NHCS của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) về nghiệp vụ cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ.

Để kịp thời giải ngân cho vay đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 góp phần thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) năm 2022 của Huyện. Ngân hàng CSXH huyện tập trung phối hợp với Phòng Dân tộc huyện, UBND các xã thuộc vùng ĐBDTTS&MN đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát đối tượng thụ hưởng, hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt và giải ngân kịp thời cho đối tượng thụ hưởng. Theo đó, tại Điểm giao dịch xã Trường Xuân, Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân cho 3 hộ gia đình để cải tạo, phục hồi đất sản xuất với số tiền 177 triệu đồng.

Hộ vay Hoàng Thị Khảm, bon Bu Păh, xã Trường Xuân nhận tiền vay hỗ trợ đất sản xuất tại Điểm giao dịch xã Trường Xuân.

 Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục triển khai cho vay các đối tượng thụ hưởng kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và phối hợp với các Tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các xã tuyên truyền phổ biến đến các cấp, các ngành và người dân biết thực hiện và giám sát, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả./.

                                                                                                   Kim Ngân