• :
  • :
Chào mừng kỷ niệm 19 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2023)!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

Thực hiện Công văn số 1196/STTTT-CNTT ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022; Công văn số 106/VHTT-CNTT ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022.

Để đảm bảo không gian mạng tỉnh Đắk Nông nói chung và huyện Đắk Song nói riêng được an toàn và lành mạnh, góp phần chuyển đổi số tỉnh nhanh, bền vững; giám sát, bảo vệ và hỗ trợ người dân, các cơ quan của Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các hệ thống thông tin quan trọng trước các nguy cơ và rủi ro mất an toàn thông tin trên không gian mạng.

Trang thông tin điện tử huyện phát động chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả chung tay góp phần xây dựng không gian mạng tỉnh Đắk Nông nói chung và huyện Đắk Song nói riêng, tin cậy với các nội dung cụ thể sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến, cập nhật thông tin chi tiết về chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng và công cụ hỗ trợ xử lý mã độc tại địa chỉ: https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022.

 

2. Truyền thông về nguy cơ khi sử dụng phần mềm bẻ khóa, không bản quyền và khuyến nghị sử dụng công cụ hỗ trợ xử lý mã độc của Cục An toàn thông tin đến từng người dùng cá nhân trong cơ quan, đơn vị.

3. Tuyên truyền, phổ biến các công cụ kiểm tra mã độc miễn phí, các kiến thức về an toàn, an ninh mạng, bảo vệ tài khoản, cảnh báo lừa đảo… được đăng tải trên trang https://khonggianmang.vn của Trung tâm Giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông.

H.L

 

 

Tập tin đính kèm